OM SPILLET

I 'Vandreren' spiller elevene - i par eller små grupper - igjennom oppgaver basert på elevenes ulike bakgrunner. Hovedformålet med spillet er at elever med ulik bakgrunn - minoritetsbakgrunn eller ikke - kan bli kjent med hverandre og hverandres kultur på en morsom og enkelt tilgjengelig måte. Designprinsippene som danner bakgrunnen for spillet inkluderer:

- Fremme samarbeid: Oppgavene i spillet er utviklet for å fremme samarbeid både i og mellom grupper i klasserommet
- Gjensidig avhengighet: For å løse oppgavene, kreves kunnskap om språk og kulturer fra ulike land.
- Respektfull representasjon: Karakterene i spillet har ulike etniske og kulturelle bakgrunner, og er designet for å unngå stereotyper.
- Forskningsbasert: Spillet er utviklet av forskere og utviklere ved NTNU, i samarbeid med lokale skolepartnere.
- Praktisk gjennomførbart: Spillet kan gjennomspilles i løpet av en skoletime.