LÆRERVEILEDNING

'Vandreren' er tilgjengelig for PC/Mac, og kan spilles igjennom i løpet av en skoletime.

Forberedelse: Spillet er tiltenkt gjennomspilt i grupper av elever ved videregående skole med ulik bakgrunn, som en VGS-klasse og en GS-klasse med elever med minoritetsbakgrunn. Klasserommet deles inn i stasjoner med plass til 2-3 elever per PC. Klasserommet bør være slik at alle gruppene får plass i samme rom, slik at det er mulig å samarbeide på tvers av grupper. Det kan være lurt å laste ned spillet i forkant via denne lenken: Sørg for at det er lyd på datamaskinene.

Gjennomspilling: Elevene spiller igjennom spillet i grupper, og er avhengige av å samrbeide i og på tvers av grupper for å klare å gjennomføre oppgavene. Dersom elevene står fast på en oppgave over lengre tid, kan det være lurt å oppfordre til å søke hjelp av andre elever (ofte noen som kan tigrinja eller arabisk), søke etter hjelp på nettet, eller hjelpe elevene å finne riktig svar med bakgrunn i fasiten, noe som da gjerne er siste løsning.