Main Content

STUDIO Luscinia

Studio Luscinia er et spillstudio som utvikler innovative, spillbaserte opplevelser, forankret i designbasert forskning og dataspillforskning. Spill for andre hovedformål enn underholdning har hatt stor vekst de siste årene, men fortsatt er det et marked for spillbaserte løsninger som kombinerer kunnskap om spilldesign, pedagogikk og forskning.  

Utvikling og testing av spillene dokumenteres grundig, og kunnskap gis tilbake til samfunnet i form av akademiske og populærvitenskapelige artikler og konferansebidrag.  

 Studio Luscinia utvikler både spill på oppdrag fra eksterne aktører, og basert på egne konsepter og idéer. Disse spillene kan gjerne ha underholdning som et formål, men er alltid basert på forskning og med et mål om å fremme samfunnsnytte, for eksempel ved å skape refleksjon om sentrale tematikker i samfunnet, fremme læring og ha vekt på inkluderende design og representasjon.      

Spillstudioet  har bakgrunn i prosjektet LIM: Language, Integration, Media ved NTNU, og har mottatt innovasjonsstøtte fra NTNU Discovery Forprosjekt.

VANDRERE

Vandrere er et spill utviklet for å fremme tverrkulturelle møter, der elever i videregåendealder med og uten migrantbakgrunn kan bli kjent med hverandre og hverandres kultur på en morsom og engasjerende måte.

Du kan lese mer om Vandrere og prøve spillet her. 

JOBBJAKTEN

Jobbjakten er et spill utviklet for å lære arbeidsrettet språk, med unge elever med migrantbakgrunn som målgruppe.

FORSKNING OG  RESSURSER

Her kan du finne publisert forskning og relevante undervisningsressurser.    

KONTAKT 

Ta gjerne kontakt med daglig leder, Kristine Øygardslia: 

kristine<alfakrøll>oygardslia<dot>com